فرمانداری کوهرنگ

حراست

شرح وظایف مسئول حراست فرمانداری 
 
1- اظهارنظر در مورد عدم پذيرش داوطلبان ورود خدمت به فرمانداری و بخشداری مطابق قوانين و مقررات و ضوابط مصوب و رسيدگی به شكايات واصله در مورد آنها
2- برنامه ريزی ،سازماندهی و نظارت و هدايت كليه فعاليت ها و اقدامات تامينی جهت جلوگيری از دسترسی عوامل غيرمجاز به پرسنل تاسيسات و اسناد و مدارك و تجهيزات و مخابرات فرمانداری و بخشداری ها  
3- جمع آور اخبار و اطلاعات پيرامون پرسنل فرمانداری و واحدهای تابعه و حفاظت از آنها و ارائه گزارش های نوبه ای و موردی به فرمانداری
4- بررسی و تعيين رده حراستی پرسنل جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده
5- اعلام صلاحيت پرسنل جهت تصدی مشاغل و داوطلبان اشتغال ، انتقال و ماموريت به فرماندار و واحدهای تابعه
6- بررسی در مورد متقاضيان دريافت سلاح با همكاری دستگاه های ذيصلاح
7- صدور كارت شناسايی كاركنان و انجام و طبقه بندی كليه امور و اسناد دارای طبقه بندی
8- نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار ، اسناد ، پرسنل و تاسيسات واحدهای تابعه و وابسته به فرمانداری
9- تهيه و كشف رمز و ثبت و صدور نامه ها و دريافت نامه های طبقه بندی شده فرمانداری
10- ارتباط مستمر با واحد حراست استانداری بمنظور ايجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خط مشی ها و دستور العمل های لازم
11 - پيشنهاد طرح های حراستی و حفاظتی متناسب با موقعيت شهرستان به واحد استانداری انجام امور مربوط به بيسيم و تلكس فرمانداری
12- پیگیری در مورد صدور كارت شناسایی و تردد جهت پرسنل 
13- برقراری كشیك حفاظتی جهت انجام امور اداری 
14- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی
15- هماهنگی با حراست استانداری 
16- همكاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه كاركنان 
17- جمع آوری اطلاعات در خصوص كاركنانی كه خدمت و ارزیابی كار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است 
18- بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و متقاضیان سلاح 
19- اقدام لازم به منظور پیشگیری از امكان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده 
20- تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و نظارت بر عملكرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات 
21- انجام كلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها 
22- سركشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشكلات و نارسایی ها به مافوق 
23- شركت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق 
24- نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار،اسناد،پرسنل و تاسیسات واحدهای تابعه و وابسته فرمانداری
25- ثبت و صدور نامه ها و دریافت و ارسال نامه های طبقه بندی شده (محرمانه،خیلی محرمانه) فرمانداری
26- تشکیل پرونده های طبقه بندی شده از کارکنان،اسناد و تأسیسات و نگهداری از آن ها بر اساس ضوابط و دستورالعملهای مربوط و همچنین معرفی کارکنان جهت صدور کارت شناسایی به استانداری
27- ارتباط مستمر با واحد حراست استانداری به منظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خط مشی ها و دستورالعمل های لازم
28- پیشنهاد طرح های حراستی و حفاظتی متناسب با موقعیت شهرستان به واحد حراست استانداری
29- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق  

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟

 

آمار سایت

آنلاین ها
22
امروز
114
دیروز
162
هفته
1824
ماه
32077