فرمانداری کوهرنگ

بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

وظایف کارشناس بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
 
  • ارزیابی عملکرد: 
1- همکاری در تهیه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملکرد دستگاه اجرايي و موسسات و سازمان هاي وابسته به آن. 
2- اجرای دستورالعمل های ارزيابي عملکرد و تکميل فرم هاي مربوط و تهيه مستندات لازم. 
3- احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها و ارائه به شوراي تحول اداري يا کميسيون تحول اداري دستگاه. 
3- همکاری و هماهنگی با شوراي (يا کميسيون) تحول اداري دستگاه به منظور تعيين و تاييد امتيازات. 
4- بررسی برگه های تکميل شده و تاييد آن ها بر اساس عملکرد واقعي توسط شوراي (يا كميسيون) تحول اداري. 
5- پیگیري و اجراي ارزيابي عملکرد دستگاه اجرايي، موسسات و شرکت هاي دولتي وابسته تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مقاطع زماني تعيين شده. 
6- نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزيابي عملکرد در دستگاه اجرايي، موسسات و شرکت هاي دولتي وابسته و تحليل ارزيابي هاي انجام شده و ارائه پيشنهادهاي لازم. 
7- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های عملکرد و شاخص هاي مورد عمل در دستگاه اجرايي و ارائه پيشنهادهاي لازم. 
8- انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه هاي ارزيابي عملکرد دستگاه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارجاع مي گردد. 
9- دریافت برگه های تکميل شده توسط مديران مسئول و مجريان دستگاه ذي ربط و تلفيق آن ها و ارسال جهت تصويب به مراجع ذي ربط. 

بازرسی: 

1- تهیه و تنظیم برنامه هاي بازرسي مستمر، دوره اي و يا موردي از واحدهاي ملي و استاني براي سنجش ميزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي دستگاه. 
2- بازرسی از عملکرد مدیران و کاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع. 
3- تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه براي اطلاع وزير و بالاترين مقام اجرايي دستگاه از عملکرد واحدهاي مختلف. 
4- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ايفاي وظيفه مندرج در ماده ۱۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصول ۸۸ و ۹۰ مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظر سنجي دستگاه ها و رسانه هاي جمعي و مطبوعات. 
5- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مديريت ها و کاركنان بر اساس بازرسي هاي انجام شده. 
6- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسي هاي آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مديران ذي ربط و بالاترين مقام اجرايي دستگاه. 
7- آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه. 
8- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کاركنان و مديران به واحد امور اداري براي اعمال در وضعيت و مزاياي استخدامي آنها در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط. 

پاسخگویي به شکايات: 

1- دریافت شکایات حضوري و مکتوب مردم (مراجعين) از واحدها و كاركنان دستگاه. 
2- بررسی و تحقیق پيرامون صحت يا سقم موضوع شکايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاکي
3- بررسی و پاسخگویي در خصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي از قبيل نهاد رياست جمهوري و سازمان بازرسي کل کشور. 
4- پیگیري و اخذ نظريات و پيشنهادهاي واحدهاي تخصصي در ارتباط با شکايات واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاکيان.
5- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شکايات و ارائه گزارش براي بالاترين مقام اجرايي دستگاه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به گونه اي كه موجب كاهش شكايات مردمي گردد. 
6- پیگیري از نتايج گزارش هاي تهيه شده. 
7- پیگیري براي ارسال پاسخ به شاکيان. 

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟

 

آمار سایت

آنلاین ها
31
امروز
100
دیروز
50
هفته
371
ماه
12427
کل
3994