فرمانداری کوهرنگ

امور اداری و مالی

شرح وظایف مسئول امور اداری و مالی و جمعدار اموال: 
 
1- تهیه و تنظیم لیست پرسنل مورد نیاز فرمانداری و بخشداری تابعه جهت گزارش به استانداری.
2- بررسی گزارشات مربوط به تخلفات اداری کارکنان حوزه فرمانداری و اقدام در تکمیل پرونده و تهیه گزارش لازم.
3- حفاظت در انجام کلیه امور پرسنلی و اداری و مالی فرمانداری و بخشداری تابعه.
4- تنظیم اسناد هزینه اداری بر اساس احکام و ضمائم لازم.
5- وصول و تنظیم کلیه اعتبارات حواله شده و ثبت هزینه های اداری بر اساس فصول و مواد مربوط.
6- تهیه درخواست های تأمین اعتبار هزینه های اداری.
7- تهیه چکهای پرداختی بابت حقوق و هزینه های اداری و امضاء آنها به عنوان امضاء مجاز.
8- جاری نگه داشتن اعتبارات فرمانداری و موازنه هزینه با اعتبارات تخصیصی.
9- نگهداری حساب های بانکی و تنخواه گردان فرمانداری.
10- جمع آوری پیشنهادات هزینه ها و نیازمندی های حوزه مربوط جهت تنظیم بودجه.
11- اقدام در رفع مشکلات مالی در حدود اعتبارات تخصیصی.
12- سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.
13- نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط.
14- نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح های مالی و انجام امور بانكی.
15- تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانكی و كنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها.
16- همكاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه.
17- اقدام در جهت رفع مشكلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون.
18- مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احكام استخدامی كاركنان و پرونده های استخدامی و داوطلبان استخدام .
19- اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احكام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی.
20- رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان.
21- انجام امور مربوط به انتقالات.
22- پیگیری احكام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر.
23- پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه كاركنان به كمك واحدهای فرمانداری.
24- بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم.
25- رسیدگی به كلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن كارهای انجام شده طبق قرارداد.
26- نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی.
27- تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه واحدها و نیازمندی های فرمانداری و بخشداری.
28- تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی.
29- تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری.
30- تهیه لیست كشیك كاركنان.
31- امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پیگیری تجهیزات و تاسیسات ادارذی و پیش بینی نیازمندی های سالانه.
32- نظارت بر حضور و غیاب كاركنان.
33- اقدام لازم در جهت تعمیر وسایل و لوازم اداری.
34- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق. 

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟

 

آمار سایت

آنلاین ها
22
امروز
80
دیروز
162
هفته
1824
ماه
32077