فرمانداری کوهرنگ

امور اجتماعی و شوراها


شرح وظايف کارشناس امور اجتماعی و شوراها

1- بررسی و شناسایی خصوصیات و نیازمندیهاي فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی شهرستان.
2- بررسی و مطالعه در زمینه مسائل، مشکلات و آسیب هاي اجتماعی در شهرستان و ارائه راهکارهاي مناسب.
3- اقدام براي افزایش میزان مشارکت مردم شهرستان در امور اجتماعی و کارهاي عام المنفعه.
4- جمع آوري و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه شوراهاي اسلامی شهرستان و بررسی عملکرد آنها و ارسال گزارش آن به دفتر اموراجتماعی و شوراهاي استانداري.
5- تدوین برنامه ها و انجام اقدامات لازم براي ارتقاء و بالندگی شوراهاي اسلامی شهر و روستا.
6- تشکیل کمیته نظارت بر مصوبات شوراهاي اسلامی و اقدام لازم در موعد مقرر در قانون.
7- بررسی شکایات و اعتراضات از شوراهاي اسلامی و رسیدگی بر آنها مطابق قوانین و مقررات.
8- تلاش در جهت اجراي سیاستهاي اجتماعی دولت از طریق افزایش سازمانهاي مردم نهاد.
9- نظارت بر عملکرد سازمانهاي مردم نهاد بر اساس مقررات مربوطه.
10- هماهنگی و پیگیري جهت ساماندهی متکدیان با واحدهاي ذیربط شهرستانی.
11- پیگیري و هماهنگی جهت برگزاري مناسبتهاي ویژه سالانه، مثل دهه فجر، دفاع مقدس و... .
12- تشکیل و برگزاري جلسات آموزش و توجیهی براي اعضاي شوراهاي اسلامی شهر و روستا.
13- پیگیري و مکاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهاي اسلامی شهر و روستا.
14- اجراي سیاستها و برنامه هاي تدوین شده دفتر امور اجتماعی و شوراهاي استانداري.
15- تهیه، تدوین و ارائه گزارشات مورد درخواست دفتر امور اجتماعی و شوراهاي استانداري و مقامات ذي صلاح.
16- نظارت و هماهنگی لازم بر عملکرد کارشناسان امور اجتماعی و شوراهاي بخش هاي ذیربط شهرستان.
17- انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟

 

آمار سایت

آنلاین ها
25
امروز
86
دیروز
162
هفته
1824
ماه
32077