فرمانداری کوهرنگ

تعزیرات آرد و نان

وظایف دبیر تعزیرات آرد و نان

1- انجام كلیه موارد مربوط به دبیر خانه تعزیرات و نظارت بر توزیع آرد در سطح خبازی ها.
2- پیگیری امور مربوط به ارد خانه پز روستایی.
3- تهیه گزارش در خصوص میزان آرد توزیعی در شهرستان.
4- نظارت بر كار خبازی ها و كشف و ضبط گندم – ارد – سبوس خارج از شبكه.
5- طرح مشكلات و تخلفات خبازی ها در جلسات تعزیرات آرد و نان و تهیه صورتجلسات.
6- تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز تعزیرات.
7- كنترل كار بازرسان آرد و نان به صورت مداوم.
8- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق.

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

آمار سایت

آنلاین ها
26
امروز
40
دیروز
158
هفته
1159
ماه
36276