فرمانداری کوهرنگ

دبیرخانه و بایگانی

شرح وظایف دبیرخانه فرمانداری
 
1- دریافت، ثبت، اندیکس عادی فرمانداری اعم از وارده یا صادره .
2- توزیع نامه ها و مرسوله های وارده مربوط به واحدهای مختلف. 
3- ارسال و تحویل کلیه مکاتبات صادره فرمانداری.
4- تایپ نامه های اداری، صورتجلسات، فرمها و ...
5- تکثیر اوراق و نامه اداری فرمانداری .
6- بایگانی و نگهداری کلیه ی مکاتبات و اسناد و مدارک و اوراق عادی فرمانداری .

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

آمار سایت

آنلاین ها
22
امروز
23
دیروز
158
هفته
1159
ماه
36276