فرمانداری کوهرنگ

حراست

شرح وظایف مسئول حراست فرمانداری 
 
1- اظهارنظر در مورد عدم پذيرش داوطلبان ورود خدمت به فرمانداری و بخشداری مطابق قوانين و مقررات و ضوابط مصوب و رسيدگی به شكايات واصله در مورد آنها
2- برنامه ريزی ،سازماندهی و نظارت و هدايت كليه فعاليت ها و اقدامات تامينی جهت جلوگيری از دسترسی عوامل غيرمجاز به پرسنل تاسيسات و اسناد و مدارك و تجهيزات و مخابرات فرمانداری و بخشداری ها  
3- جمع آور اخبار و اطلاعات پيرامون پرسنل فرمانداری و واحدهای تابعه و حفاظت از آنها و ارائه گزارش های نوبه ای و موردی به فرمانداری
4- بررسی و تعيين رده حراستی پرسنل جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده
5- اعلام صلاحيت پرسنل جهت تصدی مشاغل و داوطلبان اشتغال ، انتقال و ماموريت به فرماندار و واحدهای تابعه
6- بررسی در مورد متقاضيان دريافت سلاح با همكاری دستگاه های ذيصلاح
7- صدور كارت شناسايی كاركنان و انجام و طبقه بندی كليه امور و اسناد دارای طبقه بندی
8- نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار ، اسناد ، پرسنل و تاسيسات واحدهای تابعه و وابسته به فرمانداری
9- تهيه و كشف رمز و ثبت و صدور نامه ها و دريافت نامه های طبقه بندی شده فرمانداری
10- ارتباط مستمر با واحد حراست استانداری بمنظور ايجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خط مشی ها و دستور العمل های لازم
11 - پيشنهاد طرح های حراستی و حفاظتی متناسب با موقعيت شهرستان به واحد استانداری انجام امور مربوط به بيسيم و تلكس فرمانداری
12- پیگیری در مورد صدور كارت شناسایی و تردد جهت پرسنل 
13- برقراری كشیك حفاظتی جهت انجام امور اداری 
14- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی
15- هماهنگی با حراست استانداری 
16- همكاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه كاركنان 
17- جمع آوری اطلاعات در خصوص كاركنانی كه خدمت و ارزیابی كار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است 
18- بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و متقاضیان سلاح 
19- اقدام لازم به منظور پیشگیری از امكان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده 
20- تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و نظارت بر عملكرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات 
21- انجام كلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها 
22- سركشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشكلات و نارسایی ها به مافوق 
23- شركت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق 
24- نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار،اسناد،پرسنل و تاسیسات واحدهای تابعه و وابسته فرمانداری
25- ثبت و صدور نامه ها و دریافت و ارسال نامه های طبقه بندی شده (محرمانه،خیلی محرمانه) فرمانداری
26- تشکیل پرونده های طبقه بندی شده از کارکنان،اسناد و تأسیسات و نگهداری از آن ها بر اساس ضوابط و دستورالعملهای مربوط و همچنین معرفی کارکنان جهت صدور کارت شناسایی به استانداری
27- ارتباط مستمر با واحد حراست استانداری به منظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خط مشی ها و دستورالعمل های لازم
28- پیشنهاد طرح های حراستی و حفاظتی متناسب با موقعیت شهرستان به واحد حراست استانداری
29- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق  
 
  احمد علیخانی
کارشناس حراست فرمانداری شهرستان کوهرنگ
شماره تماس: 03833621404

 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/09/18

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

آمار سایت

آنلاین ها
40
امروز
369
دیروز
560
هفته
3068
ماه
46039