فرمانداری کوهرنگ

بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

وظایف کارشناس بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
 
  • ارزیابی عملکرد: 
1- همکاری در تهیه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملکرد دستگاه اجرايي و موسسات و سازمان هاي وابسته به آن. 
2- اجرای دستورالعمل های ارزيابي عملکرد و تکميل فرم هاي مربوط و تهيه مستندات لازم. 
3- احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها و ارائه به شوراي تحول اداري يا کميسيون تحول اداري دستگاه. 
3- همکاری و هماهنگی با شوراي (يا کميسيون) تحول اداري دستگاه به منظور تعيين و تاييد امتيازات. 
4- بررسی برگه های تکميل شده و تاييد آن ها بر اساس عملکرد واقعي توسط شوراي (يا كميسيون) تحول اداري. 
5- پیگیري و اجراي ارزيابي عملکرد دستگاه اجرايي، موسسات و شرکت هاي دولتي وابسته تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مقاطع زماني تعيين شده. 
6- نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزيابي عملکرد در دستگاه اجرايي، موسسات و شرکت هاي دولتي وابسته و تحليل ارزيابي هاي انجام شده و ارائه پيشنهادهاي لازم. 
7- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های عملکرد و شاخص هاي مورد عمل در دستگاه اجرايي و ارائه پيشنهادهاي لازم. 
8- انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه هاي ارزيابي عملکرد دستگاه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارجاع مي گردد. 
9- دریافت برگه های تکميل شده توسط مديران مسئول و مجريان دستگاه ذي ربط و تلفيق آن ها و ارسال جهت تصويب به مراجع ذي ربط. 

بازرسی: 

1- تهیه و تنظیم برنامه هاي بازرسي مستمر، دوره اي و يا موردي از واحدهاي ملي و استاني براي سنجش ميزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي دستگاه. 
2- بازرسی از عملکرد مدیران و کاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع. 
3- تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه براي اطلاع وزير و بالاترين مقام اجرايي دستگاه از عملکرد واحدهاي مختلف. 
4- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ايفاي وظيفه مندرج در ماده ۱۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصول ۸۸ و ۹۰ مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظر سنجي دستگاه ها و رسانه هاي جمعي و مطبوعات. 
5- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مديريت ها و کاركنان بر اساس بازرسي هاي انجام شده. 
6- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسي هاي آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مديران ذي ربط و بالاترين مقام اجرايي دستگاه. 
7- آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه. 
8- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کاركنان و مديران به واحد امور اداري براي اعمال در وضعيت و مزاياي استخدامي آنها در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط. 

پاسخگویي به شکايات: 

1- دریافت شکایات حضوري و مکتوب مردم (مراجعين) از واحدها و كاركنان دستگاه. 
2- بررسی و تحقیق پيرامون صحت يا سقم موضوع شکايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاکي
3- بررسی و پاسخگویي در خصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي از قبيل نهاد رياست جمهوري و سازمان بازرسي کل کشور. 
4- پیگیري و اخذ نظريات و پيشنهادهاي واحدهاي تخصصي در ارتباط با شکايات واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاکيان.
5- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شکايات و ارائه گزارش براي بالاترين مقام اجرايي دستگاه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به گونه اي كه موجب كاهش شكايات مردمي گردد. 
6- پیگیري از نتايج گزارش هاي تهيه شده. 
7- پیگیري براي ارسال پاسخ به شاکيان. 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/06/25

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

آمار سایت

آنلاین ها
52
امروز
151
دیروز
339
هفته
1210
ماه
41057