فرمانداری کوهرنگ

دفتر سیاسی، اجتماعی و انتخابات


امور سیاسی

1- انجام امور مربوط به فاكس، بی سیم و تلفن
2- بررسی نامه ها و مطالب و انتقادهایی كه از جانب نمایندگان مجلس مطرح و یا مكاتبه می شود. 
3- طرح و تعقیب دعاوی كیفری مربوط به فرمانداری. 
4- رسیدگی و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی. 
5- بررسی و پیشنهاد طرح های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تامین. 
6- رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوی فرماندار و معاونت. 
7- مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملی به منظور ایجاد و سازماندهی نیروی انتظامی و تجهیز و تقویت آن. 
8- پیش بینی های لازم برای تشكیل جلسه مربوط به كشف و جمع آوری اسلحه و مهمات و وسایل ارتباط جمعی غیر مجاز (بی سیم و ...). 
9- مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومی. 
10- پیگیری امور مربوط به تابعیت و شناسنامه و طرح نتیجه در جلسه شورای تامین. 
11- جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق.
12- تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سیاسی انتظامی و اجتماعی در مورد مشكلات و نارسایی ها و تنش های قومی، طایفه ای و كارگری و غیره. 
13- كسب اخبار و اطلاعات در مورد عملكرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راه ها و پیشنهادات در این خصوص. 
14- تهیه صورتجلسات شورای تامین شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه. 
15- تهیه صورتجلسات كمیسیون قاچاق، سرقت و كمیته امنیتی انتخابات و پیگیری مصوبات مربوطه. 
16- ارائه پیشنهادات و راه حل های ممكن در جهت رفع مشكلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و امنیتی. 
17- تشكیل جلسه كمیسیون مواد مخدر و پیگیری مصوبات. 
18- پیگیری امور مربوط به تشكل های سیاسی. 
19- جمع بندی و شناسایی وقایع شهرستان و انعكاس به فرماندار و ... .
20- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق.

امور اجتماعي و انتخابات

۱- بررسي و شناسايي خصوصيات فرهنگي، اجتماعي شهرستان. 
۲- تعيين اولويت ها و نيازمندي هاي اجتماعي و فرهنگي منطقه. 
۳- تحقيق پيرامون مسائل و مشكلات و آسيب هاي اجتماعي و ارائه راه حل هاي مناسب براي رفع آن ها.
۴- بررسي و ريشه يابي عوامل ناهنجاري ها و آفات اجتماعي.
۵- ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مبارزه با منكرات و مفاسد اجتماعي.
۶- بررسي و ايجاد هماهنگي در تحقيقات و تبليغات مربوط به مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر.
۷- بررسي شكايات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نيز تخلفات و انحرافات شوراها.
۸- پيگيري امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهاي اسلامي. 
۹- برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي و پيش بيني هاي لازم به منظور انجام امر انتخابات. 
۱۰- برآورد اعتبارات، نيروي انساني و مسائل و لوازم مورد نياز انتخابات. 
۱۱- تهيه شناسنامه انتخاباتي. 
۱۲- شناسايي و پيشنهاد افراد واجد شرايط جهت اعمال بازرسي و كنترل انتخابات به فرماندار. 
۱۳- استخراج نتايج آمارهاي مربوط به هر انتخابات و تجزيه و تحليل آن ها و تهيه گزارشات لازم. 
۱۴- تكميل پرونده هاي انتخاباتي و ارسال آن ها به استان. 
۱۵- مطالعه و بررسي و انجام امور مربوط به تقسيمات كشوري در شهرستان. 
۱۶- مطالعه لازم در خصوص امور مربوط به نام گذاري محلات شهر و تقسيمات كشوري. 
۱۷- تنظيم شناسنامه روستا حاوي اطلاعات مذكور و اولويت بندي روستا در راستاي خدمات رساني بهينه به مردم در ابعاد فرهنگي ، آموزشي ،‌خدماتي و بهداشتي. 
۱۸- تهيه گزارش از كارهاي انجام شده در روستاها و پيگيري مشكلات ارباب رجوع در شهرستان تا حصول نتيجه. 
۱۹- پيگيري و مكاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهاي اسلامي شهر و روستا. 
۲۰- دبير جلسات شوراي اجتماعي، شوراي بهداشت،‌ شوراي پشتيباني سواد آموزي و جوانان پيگيري مصوبات شوراي اداري و ساير جلسات.
۲۱- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق.
 
علیرضا همتی دزکی     
کارشناس مسئول امور سیاسی، امنیتی و انتخابات فرمانداری شهرستان کوهرنگ
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-گرایش مدیریت توسعه پایدار روستائی
شماره تماس: 03833621412
      

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

آمار سایت

آنلاین ها
142
امروز
432
دیروز
272
هفته
2642
ماه
51634