فرمانداری کوهرنگ

امور اداری و مالی

شرح وظایف مسئول امور اداری و مالی و جمعدار اموال: 
 
1- تهیه و تنظیم لیست پرسنل مورد نیاز فرمانداری و بخشداری تابعه جهت گزارش به استانداری.
2- بررسی گزارشات مربوط به تخلفات اداری کارکنان حوزه فرمانداری و اقدام در تکمیل پرونده و تهیه گزارش لازم.
3- حفاظت در انجام کلیه امور پرسنلی و اداری و مالی فرمانداری و بخشداری تابعه.
4- تنظیم اسناد هزینه اداری بر اساس احکام و ضمائم لازم.
5- وصول و تنظیم کلیه اعتبارات حواله شده و ثبت هزینه های اداری بر اساس فصول و مواد مربوط.
6- تهیه درخواست های تأمین اعتبار هزینه های اداری.
7- تهیه چکهای پرداختی بابت حقوق و هزینه های اداری و امضاء آنها به عنوان امضاء مجاز.
8- جاری نگه داشتن اعتبارات فرمانداری و موازنه هزینه با اعتبارات تخصیصی.
9- نگهداری حساب های بانکی و تنخواه گردان فرمانداری.
10- جمع آوری پیشنهادات هزینه ها و نیازمندی های حوزه مربوط جهت تنظیم بودجه.
11- اقدام در رفع مشکلات مالی در حدود اعتبارات تخصیصی.
12- سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.
13- نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط.
14- نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح های مالی و انجام امور بانكی.
15- تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانكی و كنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها.
16- همكاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه.
17- اقدام در جهت رفع مشكلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون.
18- مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احكام استخدامی كاركنان و پرونده های استخدامی و داوطلبان استخدام .
19- اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احكام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی.
20- رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان.
21- انجام امور مربوط به انتقالات.
22- پیگیری احكام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر.
23- پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه كاركنان به كمك واحدهای فرمانداری.
24- بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم.
25- رسیدگی به كلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن كارهای انجام شده طبق قرارداد.
26- نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی.
27- تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه واحدها و نیازمندی های فرمانداری و بخشداری.
28- تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی.
29- تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری.
30- تهیه لیست كشیك كاركنان.
31- امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پیگیری تجهیزات و تاسیسات ادارذی و پیش بینی نیازمندی های سالانه.
32- نظارت بر حضور و غیاب كاركنان.
33- اقدام لازم در جهت تعمیر وسایل و لوازم اداری.
34- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق. 
 
ایمان یوسفی بابادی
کارشناس اداری و مالی فرمانداری شهرستان کوهرنگ
کارشناس ارشد مدیریت دولتی

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/09/18

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

آمار سایت

آنلاین ها
21
امروز
340
دیروز
560
هفته
3068
ماه
46039