فرمانداری کوهرنگ

دفتر فنی و عمرانی

شرح وظایف دفتر فنی فرمانداری :

۱- تشخیص نیازمندی هاي عمراني شهرستان در چهارچوب مسئوليت هاي وزارت کشور و تعيين اولويت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجراي آن ها.
۲- بررسی و مطالعه و همکاری در خصوص طرح های هادي و جامع شهرستان.
۳- هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر کارهاي شهرداري.
۴- مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیريت و برنامه ريزي استان جهت تامين اعتبار.
۵- تماس با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها براي تصويب و اجراي طرح ها.
۶- همکاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح ها.
۷- کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و ... .
۸- گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسي علل تاخير در اجراي پروژه ها.
۹- بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمراني و در صورت لزوم پيگيري در جهت دريافت اعتبارات.
۱۰- نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزیع معادن شن و ماسه.
۱۱- نظارت و پیگیری لازم در زمينه تامين مصالح مورد نياز پروژه هاي عمراني و همکاري با کارشناس دفتر فني استانداري در رابطه با امور عمراني شهر.
۱۲- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده.
۱۳- تشکیل جلسات شورای برنامه ریزي شهرستان و پيگيري مصوبات.
۱۴- پیگیری امور مربوط به منازل سازماني.
۱۵- پیگیری امور مربوط به حفاري در سطح شهر.
۱۶- بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته و در صورت لزوم پيگيري امور مربوط به خسارت.
۱۷- تشکیل جلسه کمیته برفروبی و پيگيري مصوبات.
۱۸- بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداري ها براي استفاده از اعتبارات وزارت کشور همچنين طرح هايي که از محل اعتبارات عمراني انجام مي گيرد.
۱۹- مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای شهرستان از نظر تاسیسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاها و شهرداري ها.
۲۰- همکاری در زمینه برنامه ریزي عمراني فرمانداري در رابطه با تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين اولويت هاي طرح هاي عمراني در روستاها و شهرها.
۲۱- بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش هاي مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداري و خودکفاي آن ها. 
۲۲- بازرسی از خدمات عمومی در سطح شهر و روستا و تهیه گزارش هاي ماهانه جهت مراجع ذي ربط.
۲۳- تعیین اولویت ها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات.
۲۴- بررسی نیازهای مالي شهرداري ها و انجام امور مربوط به حسابرسي آن ها.
۲۵- نظارت بر کار شهرداری و مراقبت در امور راهنمایی و رانندگي و اتوبوسراني و تاکسيراني و شرکت حمل و نقل.
۲۶- انجام امور مربوط به بخش کشاورزی، صنایع، ترافیک، اصناف، کميسيون نظارت، تعزيرات حكومتي و تنظيم بازار.
۲۷- پیگیری امور مربوط به سوخت رساني در سطح شهرستان و سرکشي و نظارت بر توزيع مواد سوختي توسط فروشندگان. 
۲۸- ارائه آمارها و جمع بندی نیازمندی هاي شهرستان اعم از شهر و روستا و پيگيري نارسايي ها از طريق ادارات شهرستان و استان. 
۲۹- انجام کلیه امور مربوط به تسویه حساب ها با فروشندگان و عاملین.
۳۰- جمع بندی توزیع مایحتاج و ارزاق عمومي وارده به شهرستان و پيگيري نارسايي ها و مشکلات موجود در اين زمينه.
۳۱- انجام امور مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع.
۳۲- پیگیری امور مربوط به اشتغال و تشکيل کميته اشتغال و نظارت بر طرح هاي توليدي و خدماتي شهرستان و پيگيري و جمع بندي اعتبارات اشتغالزا از محل منابع مختلف اعتباري.
۳۳- پیگیری امور مربوط به حوادث قهري و غير مترقبه در سطح شهرستان.
۳۴- جمع آوری آمار و امکانات رفاهی و خدماتی، فرهنگي و بهداشتي شهرستان اعم از شهر و روستا.
۳۵- آمار روستاهای فاقد آب و برق و جاده و مدرسه و مسجد.
۳۶- تهیه گزارش از حوادث به منظور برآورد خسارت.
۳۷- تهیه گزارش لازم در خصوص حمل و نقل شهری و روستایي.
۳۸- رسیدگی به امور اصناف و اتحادیه هاي ذي ربط.
۳۹- جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت توزیع ارزاق عمومي در شهرستان (شهر و روستا) و انعکاس به مسئولين ذي ربط.
۴۰- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

آمار سایت

آنلاین ها
160
امروز
613
دیروز
272
هفته
2642
ماه
51634