فرمانداری کوهرنگ

امور اجتماعی و شوراها


شرح وظايف کارشناس امور اجتماعی و شوراها

1- بررسی و شناسایی خصوصیات و نیازمندیهاي فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی شهرستان.
2- بررسی و مطالعه در زمینه مسائل، مشکلات و آسیب هاي اجتماعی در شهرستان و ارائه راهکارهاي مناسب.
3- اقدام براي افزایش میزان مشارکت مردم شهرستان در امور اجتماعی و کارهاي عام المنفعه.
4- جمع آوري و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه شوراهاي اسلامی شهرستان و بررسی عملکرد آنها و ارسال گزارش آن به دفتر اموراجتماعی و شوراهاي استانداري.
5- تدوین برنامه ها و انجام اقدامات لازم براي ارتقاء و بالندگی شوراهاي اسلامی شهر و روستا.
6- تشکیل کمیته نظارت بر مصوبات شوراهاي اسلامی و اقدام لازم در موعد مقرر در قانون.
7- بررسی شکایات و اعتراضات از شوراهاي اسلامی و رسیدگی بر آنها مطابق قوانین و مقررات.
8- تلاش در جهت اجراي سیاستهاي اجتماعی دولت از طریق افزایش سازمانهاي مردم نهاد.
9- نظارت بر عملکرد سازمانهاي مردم نهاد بر اساس مقررات مربوطه.
10- هماهنگی و پیگیري جهت ساماندهی متکدیان با واحدهاي ذیربط شهرستانی.
11- پیگیري و هماهنگی جهت برگزاري مناسبتهاي ویژه سالانه، مثل دهه فجر، دفاع مقدس و... .
12- تشکیل و برگزاري جلسات آموزش و توجیهی براي اعضاي شوراهاي اسلامی شهر و روستا.
13- پیگیري و مکاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهاي اسلامی شهر و روستا.
14- اجراي سیاستها و برنامه هاي تدوین شده دفتر امور اجتماعی و شوراهاي استانداري.
15- تهیه، تدوین و ارائه گزارشات مورد درخواست دفتر امور اجتماعی و شوراهاي استانداري و مقامات ذي صلاح.
16- نظارت و هماهنگی لازم بر عملکرد کارشناسان امور اجتماعی و شوراهاي بخش هاي ذیربط شهرستان.
17- انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/09/18

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

آمار سایت

آنلاین ها
42
امروز
382
دیروز
560
هفته
3068
ماه
46039