فرمانداری کوهرنگ

بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

 

شرح وظایف

۱- بازرسی ونظارت وبررسی عملکرد دستگاههای اجرائی، بخشداری ها، شهرداری های شهرستان و همچنین رسیدگی به شکایات ارباب رجوع در خصوص دستگاه های مذکور وبازرسی های برنامه ای و محسوس و موردی از رده های فوق الذکر 
۲-ارزیابی عملکرد کارکنان و بخشداران به صورت سالیانه 
۳- ارزیابی عملکرد روسای ادارات شهرستان به صورت سالیانه 
۴- نظارت بر عملکرد واحدهای بازرسی وپاسخگوئی به شکایات دستگاه های اجرائی شهرستان و شهرداری ها به منظور ایجاد وحدت رویه در پاسخگوئی به شکایات ارباب رجوع و اجرای برنامه تکریم ارباب رجوع در سطح دستگاه های اجرائی و ایجاد تعامل با واحدهای مذکور 
۵- همکاری و هماهنگی با دستگاه های نظارتی استان و شهرستان (اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری- اداره اطلاعات شهرستان و...) 
۶- بررسی و پاسخگوئی به موارد ارجاعی از سوی مراجع ذی صلاح بازرسی شامل: بازرسی ویژه دفتر رئیس جمهور- اداره کل بازرسی و نظارت نهاد ریاست جمهور- بازرسی وزارت کشورو هماهنگی با اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری
۷- سامانه سامد (سیستم ارتباط الکترونیکی مردم و دولت و تلفن ۱۱۱جهت اخذ گزارشات و شکایات و درخواستها و پیشنهادات شهروندان وثبت، پیگیری واعلام نتیجه به تماس گیرندگان برابر شرایط ومقررات مربوطه) 
۸- بررسی نامه های سفرهای استانی ریاست محترم جمهور و همچنین نامه های مردمی ارسالی به نهاد ریاست جمهوری وبررسی و رسیدگی به نامه های مردمی ارائه شده به فرماندار محترم
۹-تنظیم و اجرای برنامه ملاقات عمومی ومردمی فرماندارمحترم با حضور مدیران دستگاه های اجرائی و پیگیری تا حصول نتیجه 
۱۰- تشکیل کمیته ارتقاء سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع و نظارت بر اجرای دستورالعمل مربوطه در سطح فرمانداری، بخشداری ها، شهرداری ها و دستگاه های اجرائی شهرستان 
۱۱- تشکیل کمیته پیشگیری ومبارزه بارشوه در دستگاه های اجرائی و نظارت بر اجرای دستورالعمل مذکور 
۱۲- نظارت بر اجرای دستورالعمل و نظامنامه پاسخگوئی به شکایات در فرمانداری و دستگاه های اجرائی 
۱۳-بررسی و رسیدگی موارد ارجاعی از سوی فرماندار محترم و تهیه و تنظیم گزارش جهت ارائه به مقام عالی شهرستان 
۱۴- ارائه گزارشات تحلیلی از عملکرد دستگاه های اجرائی، مشکلات اجتماعی، نواقص و معایب عملکردی و مدیریتی دستگا های اجرائی به فرماندارمحترم و مراجع ذیصلاح در مرکز و همچنین انعکاس عملکردهای مثبت و برجسته دستگاه ها مدیران ،کارکنان وپیگیری جهت تشویق آنان 
۱۵- شرکت در جلسات و کمیسیونهای ذیربط در فرمانداری و نظارت بر مصوبات و اجرای آن توسط دستگاه های اداری و اجرائی 
۱۶- اجرای برنامه های ابلاغی از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد وامورحقوقی استانداری  
۱۷- ارائه آمارهای متنوع در ابعاد مخلتف جهت استحضار دفتربازرسی، مدیریت عملکرد وامورحقوقی استانداری  
۱۸- بازرسی انتخابات در صورت تفویض و ابلاغ ماموریت از طریق استانداری
۹- نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های ارائه کننده خدمات به مسافران در قالب معاونت نظارت وارزیابی ستاد تسهیلات سفرهای استانی 
۲۰- تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه و شکایات از جانب فرمانداری
۲۱- حضور در جلسات محاکم قضائی وشبه قضائی و یا هیات های تشخیص وکارگروه و کمیسیون های مشابه به نمایندگی از فرماندار یا ارائه مشاوره حقوقی به دستگاه های اجرائی و همکاران شاغل در فرمانداری 
۲۲- جمع آوری، دسته بندی وتدوین قوانین ومقررات مخصوص در حیطه امور اجرائی 
۲۳- تهیه و ارسال پاسخ مکاتبات دیوان عدالت اداری 
۲۴- ارائه مشاوره حقوقی به مدیران فرمانداری،بخشداریها و شهرداری ها 
۲۵-پیگیری کلیه امورحقوقی از جانب فرماندارمحترم 
۲۶-نظارت بر تنظیم قراردادهای منعقده در سطح فرمانداری 
۲۷-بررسی سطح صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرائی و ارائه نتیجه به معاونت حقوقی استانداری 


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

آمار سایت

آنلاین ها
87
امروز
444
دیروز
272
هفته
2642
ماه
51634