فرمانداری کوهرنگ

دفتر فنی و عمرانی

شرح وظایف دفتر فنی فرمانداری :

۱- تشخیص نیازمندی هاي عمراني شهرستان در چهارچوب مسئوليت هاي وزارت کشور و تعيين اولويت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجراي آن ها.
۲- بررسی و مطالعه و همکاری در خصوص طرح های هادي و جامع شهرستان.
۳- هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر کارهاي شهرداري.
۴- مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیريت و برنامه ريزي استان جهت تامين اعتبار.
۵- تماس با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها براي تصويب و اجراي طرح ها.
۶- همکاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح ها.
۷- کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و ... .
۸- گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسي علل تاخير در اجراي پروژه ها.
۹- بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمراني و در صورت لزوم پيگيري در جهت دريافت اعتبارات.
۱۰- نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزیع معادن شن و ماسه.
۱۱- نظارت و پیگیری لازم در زمينه تامين مصالح مورد نياز پروژه هاي عمراني و همکاري با کارشناس دفتر فني استانداري در رابطه با امور عمراني شهر.
۱۲- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده.
۱۳- تشکیل جلسات شورای برنامه ریزي شهرستان و پيگيري مصوبات.
۱۴- پیگیری امور مربوط به منازل سازماني.
۱۵- پیگیری امور مربوط به حفاري در سطح شهر.
۱۶- بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته و در صورت لزوم پيگيري امور مربوط به خسارت.
۱۷- تشکیل جلسه کمیته برفروبی و پيگيري مصوبات.
۱۸- بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداري ها براي استفاده از اعتبارات وزارت کشور همچنين طرح هايي که از محل اعتبارات عمراني انجام مي گيرد.
۱۹- مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای شهرستان از نظر تاسیسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاها و شهرداري ها.
۲۰- همکاری در زمینه برنامه ریزي عمراني فرمانداري در رابطه با تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين اولويت هاي طرح هاي عمراني در روستاها و شهرها.
۲۱- بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش هاي مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداري و خودکفاي آن ها. 
۲۲- بازرسی از خدمات عمومی در سطح شهر و روستا و تهیه گزارش هاي ماهانه جهت مراجع ذي ربط.
۲۳- تعیین اولویت ها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات.
۲۴- بررسی نیازهای مالي شهرداري ها و انجام امور مربوط به حسابرسي آن ها.
۲۵- نظارت بر کار شهرداری و مراقبت در امور راهنمایی و رانندگي و اتوبوسراني و تاکسيراني و شرکت حمل و نقل.
۲۶- انجام امور مربوط به بخش کشاورزی، صنایع، ترافیک، اصناف، کميسيون نظارت، تعزيرات حكومتي و تنظيم بازار.
۲۷- پیگیری امور مربوط به سوخت رساني در سطح شهرستان و سرکشي و نظارت بر توزيع مواد سوختي توسط فروشندگان. 
۲۸- ارائه آمارها و جمع بندی نیازمندی هاي شهرستان اعم از شهر و روستا و پيگيري نارسايي ها از طريق ادارات شهرستان و استان. 
۲۹- انجام کلیه امور مربوط به تسویه حساب ها با فروشندگان و عاملین.
۳۰- جمع بندی توزیع مایحتاج و ارزاق عمومي وارده به شهرستان و پيگيري نارسايي ها و مشکلات موجود در اين زمينه.
۳۱- انجام امور مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع.
۳۲- پیگیری امور مربوط به اشتغال و تشکيل کميته اشتغال و نظارت بر طرح هاي توليدي و خدماتي شهرستان و پيگيري و جمع بندي اعتبارات اشتغالزا از محل منابع مختلف اعتباري.
۳۳- پیگیری امور مربوط به حوادث قهري و غير مترقبه در سطح شهرستان.
۳۴- جمع آوری آمار و امکانات رفاهی و خدماتی، فرهنگي و بهداشتي شهرستان اعم از شهر و روستا.
۳۵- آمار روستاهای فاقد آب و برق و جاده و مدرسه و مسجد.
۳۶- تهیه گزارش از حوادث به منظور برآورد خسارت.
۳۷- تهیه گزارش لازم در خصوص حمل و نقل شهری و روستایي.
۳۸- رسیدگی به امور اصناف و اتحادیه هاي ذي ربط.
۳۹- جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت توزیع ارزاق عمومي در شهرستان (شهر و روستا) و انعکاس به مسئولين ذي ربط.
۴۰- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق.

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟

 

آمار سایت

آنلاین ها
24
امروز
99
دیروز
162
هفته
1824
ماه
32077